انتخاب زبان:  فارسی | Choose Language:  English 
     

اعلام نمرات آزمون نهایی کارگاه ترجمه

۲۰ /۱۰ /۱۳۹۱ | در دسته: آموزش, اخبار

قابل توجه دانشجویان محترم کارگاه ترجمه متون انگلیسی :

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه عزیزان شرکت کننده در این کارگاه احتراما بدینوسیله نمرات آزمون نهایی  به اطلاع می رسد. خاطر نشان می کند زبان آموزان محترم می توانند جهت ثبت نام کارگاه ترجمه پیشرفته و استفاده از طرح تخفیف تا تاریخ ۹۱/۱۱/۷ به دفتر موسسه مراجعه نمایند.

توجه: کد شناسایی زبان آموزان گرامی بر روی کارت ورود به کلاس درج شده است.

 

Code A

ردیف

کد شناسایی

نمره (۱۰۰)

وضعیت

ردیف

کد شناسایی

نمره (۱۰۰)

وضعیت

۱

۰۳۶۹

۷۸

قبول

۱۴

۰۳۶۵

۷۳

قبول

۲

۰۳۶۶

۵/۸۵

قبول

۱۵

۰۲۵۳

۹۲

قبول

۳

۰۳۶۱

۸۹

قبول

۱۶

۰۲۷۹

۱۰۰

قبول

۴

۰۲۱۳

۹۷

قبول

۱۷

۰۵۲۵

۵/۸۴

قبول

۵

۰۰۷۳

۱۰۰

قبول

۱۸

۰۳۸۶

۷۶

قبول

۶

۰۱۳۸

۹۵

قبول

۱۹

۰۵۶۳

۸۵

قبول

۷

۰۲۴۷

۹۲

قبول

۲۰

۰۰۶۸

۷۱

قبول

۸

۰۵۲۸

۱۰۰

قبول

۲۱

۰۲۵۲

۸۰

قبول

۹

۰۳۹۹

۹۸

قبول

۲۲

۰۳۷۵

۸۲

قبول

۱۰

۰۱۵۹

۹۱

قبول

۲۳

۰۰۹۵

۵/۸۰

قبول

۱۱

۰۲۱۸

۸۶

قبول

۲۴

۰۰۵۵

۹۰

قبول

۱۲

۰۴۱۷

۵/۹۱

قبول

۲۵

۰۱۳۴

۵/۹۳

قبول

۱۳

۰۰۸۷

۹۷

قبول

…………………..

Code B

ردیف

کد شناسایی

نمره (۱۰۰)

وضعیت

ردیف

کد شناسایی

نمره (۱۰۰)

وضعیت

۱

۰۱۶۰

۸۱

قبول

۱۱

۰۳۱۷

۸۰

قبول

۲

۰۱۹۷

۸۹٫۵

قبول

۱۲

۰۳۶۲

۹۷٫۵

قبول

۳

۰۲۱۰

۹۸٫۵

قبول

۱۳

۰۳۹۲

۹۹

قبول

۴

۰۲۸۱

۹۴

قبول

۱۴

۰۳۹۵

۸۹٫۵

قبول

۵

۰۲۸۲

۹۶٫۵

قبول

۱۵

۰۳۹۳

۷۹٫۵

قبول

۶

۰۳۱۴

۹۰

قبول

۱۶

۰۳۱۶

۸۴٫۵

قبول

۷

۰۳۱۵

۹۸

قبول

۱۷

۰۴۰۸

۹۳٫۵

قبول

۸

۰۳۱۸

۹۷

قبول

۱۸

۰۲۴۵

۹۴

قبول

۹

۰۵۴۰

۷۸

قبول

۱۹

۰۱۵۸

۷۳

قبول

۱۰

۰۱۶۳

۹۸

قبول

۲۰

سوال یا دیدگاه خود را بنویسید
Spam Protection by WP-SpamFree

پیکور
صفحه اصلی
درباره ما
تماس با ما
گالری تصاویر
برنامه دوره ها
اعلام نتایج