انتخاب زبان:  فارسی | Choose Language:  English 
     

برنامه دوره ها

قابل توجه مخاطبین گرامی :

نظر به شروع ترم تحصیلی پاییز ۹۳ در موسسه علمی پردیس طوس، بدینوسیله جزئیات زمانبندی دوره های آموزشی موسسه در ترم جاری به حضور تقدیم می گردد:

           برنامه برگزاری کلاس های آموزشی موسسه علمی پردیس طوس – پاییز ۱۳۹۳

نام مدرس

ساعت برگزاری

روزهای برگزاری

نام دوره

سرکار خانم طوسی

۱۴ – ۱۲

شنبه – دوشنبه

PET 1

سرکار خانم شرفیان

۱۴ – ۱۲

شنبه – دوشنبه

PET 2

جناب آقای توکلی

۱۴ – ۱۲

شنبه – دوشنبه

PET 4

جناب آقای درویشیان

۱۴ – ۱۲

شنبه – دوشنبه

PET 5

جناب آقای زجاجی

۱۴ – ۱۲

شنبه – دوشنبه

Writing

سرکار خانم طوسی

۱۸- ۱۶

شنبه – دوشنبه

PET 1

جناب آقای غلامرضایی

۱۸- ۱۶

شنبه – دوشنبه

PET 2

سرکار خانم یوسفی

۱۸- ۱۶

شنبه – دوشنبه

PET 3

سرکار خانم  بزرگیان

۱۸- ۱۶

شنبه – دوشنبه

PET 4

سرکار خانم احمدیان

۱۸- ۱۶

شنبه – دوشنبه

IELTS 1

جناب آقای زجاجی

۱۷:۳۰ – ۱۶

شنبه – دوشنبه

IE Speaking

جناب آقای دکتر کشیری

۱۸- ۱۶

شنبه – دوشنبه

ترجمه مقدماتی

سرکار خانم احمدیان

۲۰ – ۱۸

شنبه – دوشنبه

Lis & Spe 1

تیم مدرسین

۲۰ – ۱۸

شنبه – دوشنبه

T.T.C

سرکار خانم طوسی

۱۴ – ۱۲

یکشنبه – سه شنبه

PET 1

جناب آقای توکلی

۱۴ – ۱۲

یکشنبه – سه شنبه

PET 2

جناب آقای کشمندی

۱۴ – ۱۲

یکشنبه – سه شنبه

PET 4

جناب آقای زجاجی

۱۴ – ۱۲

یکشنبه – سه شنبه

PET 8

سرکارخانم زجاجی

۱۸- ۱۶

یکشنبه – سه شنبه

PET 1

سرکارخانم رضازاده

۱۸- ۱۶

یکشنبه – سه شنبه

PET 2

جناب آقای یزدان جو

۱۸- ۱۶

یکشنبه – سه شنبه

PET 3

جناب آقای آقاجانی

۱۸- ۱۶

یکشنبه – سه شنبه

PET 6

جناب آقای درویشیان

۱۸- ۱۶

یکشنبه – سه شنبه

Lis & Spe 1

جناب آقای زجاجی

۱۷:۳۰ – ۱۶

یکشنبه – سه شنبه

IE Writing

جناب آقای راستی

۱۸- ۱۶

یکشنبه – سه شنبه

ترجمه مقدماتی

تیم مدرسین

۱۷:۳۰ – ۱۶

یکشنبه – سه شنبه

۱۸۰۰ نکته

سرکار خانم سعیدی

۲۰ – ۱۸

یکشنبه – سه شنبه

IELTS 1

تیم مدرسین

۲۰ – ۱۸

یکشنبه – سه شنبه

T.T.C


 

پیکور
صفحه اصلی
درباره ما
تماس با ما
گالری تصاویر
برنامه دوره ها
اعلام نتایج