تعلیق این سرویس به یکی از دلایل زیر تعلیق شده است :

الف) استفاده بیش از حد از منابع سرور - طبق شرایط استفاده از سرویس
ب) استفاده بیش از حد از فضای خریداری شده
ج) استفاده بیش از حد از پهنای باند خریداری شده
د) عدم رعایت کپی رایت
ه) مسائل مالی و پرداختها


مهم:
از زمان تعلیق به مدت یک ماه فرصت پیگیری فراهم است. پس از آن تاریخ، سرویس دهنده مسئولیتی در قبال حفظ اطلاعات و داده های سایت نخواهد داشت.